Проект “Създаване на център за подкрепа на занаятите в община Лом” по програма ФАР 2004

Цел на проекта:

Да се предоставят възможности за дълготрайна заетост на групи в неравностойно положение в обл. Монтана, чрез изграждане на център за подкрепа за занаятчийството в град Лом

 

Целеви групи:

Представители на групи в неравностойно положение, които са дълготрайно безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” гр. Лом., желаещи да развиват свой бизнес

 

Дейности:

Повишаване квалификацията на 200 трайно безработни, чрез провеждане на обучения за придобиване на професионални умения по професиите:

I. Дейности насочени към безработни лица:

1. Обучение и професионална квалификация на безработни лица в следните специалности:

Зидаро – мазачи

Кофражисти

Хлебари

Готвачи

Барман – сервитьор

Мазилки и шпакловки

Шивачи

Външни облицовки и настилки

Вътрешни облицовки и настилки

2. Стажуване в реална работна среда на успешно завършилите курсовете, Практическото обучение на работното място осигурява възможност на работодателите за пряко наблюдение върху професионалното развитие на стажантите и възможност за избор на най-добрите обучени работници за наемане на работа след приключване на стажа.

3. Посредничество за настаняване на работа предвижда най-добрите участници от курсовете и последствалите стажове да бъдат назначени във фирмите на постоянни трудови договори след приключване на практическото обучение. Всички участници преминали през курсовете за професионална квалификация ще бъдат включени и в базата

 

II. Дейности насочени към лицата, които искат да започнат свой собствен бизнес:

 

Провеждане на четири обучения , които включват следните модули: бизнес планиране,

управление на малка фирма,

разработване на бизнес планове,

компютърна грамотност.

 

Екипа от координатори по проекта ще консултират ползвателите на програмата, като на различен етап от сформиране на устойчив занаятчийски бизнес на бенмефициентите ще сепредоставят различни консултации - Консултациите ще покриват основните теми - от изготвяне на бизнес план до организацията и управлението на фирма и взаимоотношенията с различните институции:

 

правни консултации – подготовка и осъществяване на процедурите за регистриране на фирма

изготвяне на бизнес планове

достъп до финансиране

разработване на маркетингови стратегии

финансови анализи

стратегии за развитие на човешките ресурси

анализ на рисковите фактори,

 

Виртуална борса на занаятчиите.

 

Борсата ще цели да информира всички фирми, ползватели на проекта, да спомогне за обмяна на информация между тях. Същевременно чрез борсата всяка фирма ще предлага продукцията си до различни крайни клиенти.

 

За контакти

 

Адрес:

ул. “Неофит Бозвели” 4

гр. Лом 3600

България

Tел.: 0971/66 751

Факс: 0971/66 751

Е-mails:

За информация: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.